કોરોના વાયરસના સારવાર માટે પ્લાઝમા થેરાપી કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિશેની વિસ્તૃત માહિતી જાણો

plazmatherpi

કોરોનાના સંક્રમણમાંથી બહાર આવીને સાજા થયા હોય તેવી વ્યક્તિના શરીરમાંથી એન્ટીબોડીઝ લઇને બીજી કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિમાં નાંખીને પ્લાઝમા થેરાપીથી સાજી કરાય છે.

આ રીતે પ્લાઝમા લેવાય
એ-ફેરેશિશ મશીનથી રક્તદાતાને જોડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દાતાના શરીરમાંથી માત્ર પ્લાઝમા જ છૂટું પડીને બોટલમાં ભેગું થાય છે. એક વ્યક્તિમાંથી 500થી 600 મિલિલિટર પ્લાઝમા એક સમયે લઇ શકાય છે. આ પ્લાઝમા 3 વ્યક્તિને આપી શકાય છે. તેની કિંમત હાલમાં 600 મિલિલિટરની રૂ.14,000ની આસપાસ છે.

આ પરિણામો મળ્યા
1930થી તબીબો એન્ટીબોડી વાળી વ્યક્તિની સીરમ પીડિત વ્યક્તિને આપી રહ્યાં છે. કોવિડ-19ના કિસ્સાઓમાં ચીનમાં આ થેરાપીના પ્રોત્સાહક પરિણામો સાંપડ્યા છે. શરૂઆતના પરિણામો આ થેરાપીના સારા મળ્યા છે પણ રેન્ડમ ટ્રાયલ હજી બાકી છે. પોલિયો અને ઇબોલામાં આ થેરાપીએ સારા પરિણામો આવ્યા હોવાથી આશાવાદ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *