કોરોનાથી દેશમાં સૌથી વધુ મૃત્યુ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં

gujcoronacase

મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં મળીને 581 થી વધુ લોકોનું કોરોનાવાયરસથી મૃત્યુ થયુ હતુ. અને હવે દેશમાં મૃત્યુ પામનારાઓની કુલ સંખ્યા 1000 થી વધુ પહોંચી ગઈ છે. કોરોના ને લગતા દેશના આંકડાઓ અનુસાર બંને રાજ્યોમાં થયેલા મૃત્યુની ટકાવારી દેશમાં થયેલા કુલ મૃત્યુના લગભગ 60 ટકા જેટલી છે.

અમદાવાદ શહેરના મૃત્યુની સંખ્યા 129 થઈ હતી. બે દિવસ અગાઉ પણ અમદાવાદમાં 19 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. મહારાષ્ટ્રમાં થયેલા 31 મૃત્યુ પૈકી 25 લોકો મુંબઇના હતા. તેમાંથી કેટલાકનું મોત થોડા દિવસો પહેલા થયું હતું પરંતુ તેમના પરીક્ષણોની પુષ્ટિ મંગળવારે જ મળી હતી. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં મળીને હવે ઓછામાં ઓછા 583 લોકોનાં મોત થયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *