1લી મેથી રાજ્યમાં માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત, માસ્ક નહીં પહેરનારા પાસેથી આકરો દંડ લેવામાં આવશે

mask

રાજ્યમાં આગામી 1લી મેથી માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. રાજ્ય સરકારે તેનો આદેશ બહાર પાડ્યો છે. જે લોકો માસ્ક નહીં પહેરે તેને દંડ પણ કરવામાં આવશે. કોરોના સામે સલામતીના ભાગ રૂપે માસ્ક ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. માસ્ક નહીં પહેરનારા લોકો પાસેથી 1000થી લઈ 5000 રૂપિયાનો દંડ વસુલવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *