1 જૂનથી નોન એસી ટ્રેન શરૂ, 200 ટ્રેન દોડવામાં આવશે, ઓનલાઈન બુકિંગ શરૂ

indrailway

કોરોના વાયરસ સંકટ અને તેના લીધે સરકાર દ્વારા લાગેલા લોકડાઉનને કારણે ભારતીય રેલ્વે બંધ હતું. પરંતુ હવે ટ્રેન ને ફરીથી તબક્કાવાર શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. શ્રમિક અને એસી ટ્રેનો બાદ હવે 1 જૂનથી નોન એસીની 200 જેટલી ટ્રેન ચલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

જેના માટે ઓનલાઈન બુકિંગ થી જ ટીકીટ બુક થઇ શકશે અને તેનું બુકીંગ શરૂ પણ થઈ ગયું છે.આજ સવારના 10 વાગ્યાથી આ ટ્રેનોનું બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું હતું. જેમાં વધુ મા વધુ 30 દિવસનું એડવાન્સ બુકિંગ થઈ શકશે . આ ઉપરાંત જેટલી સીટ હશે એટલી જ ટીકિટ બુક કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *