National

કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને 18 મહિનાનું ‘વધારાનું’ મોંઘવારી ભથ્થુ ચુકવાશે નહીં

કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે તમામ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને 18 મહિના માટે ચૂકવવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થાના સુધારણાને…