International

WHO ની ચેતવણી – સાજા થયેલા દર્દીઓ કોરોનાથી કાયમી ધોરણે મુકત છે એવુ માની લેવાની જરુર નથી

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO)એ મોટો ખુલાસો કરતા દુનિયાને કહ્યું હતું કે હાલમાં એવા કોઈ પુરાવા…